Winkelwagen is nog leeg.

'DE ASTRALE WERKELIJKHEID'

  • Model: 9789071495076

€18.90

DE ASTRALE
WERKELIJKHEID

Prijs: Paperback met afbeeldingen, 192 blz.; prijs €  18,90  

Dromen en Astraal bewustzijn: astrale energie is een soort rookgordijn. Suggestieve klanken, beelden en gevoelens roepen een bepaalde sfeer op, waardoor het bewustzijn gemakkelijk verdwijnt in gedachten, dagdromen, ideeën, emoties. Daardoor is het soms moeilijk om gefocust te blijven. Astrale energie doorzien helpt om je zekerder te voelen, minder beïnvloedbaar te zijn en stelt je in staat om helderheid te verkrijgen waar eerder alles mistig leek. Je leert om misleiding en illusies te doorzien en met meer gemak je eigen groei te bevorderen. Oude spoken die je al heel lang achtervolgen krijgen geen vat meer op je. Je laat je niet meer bepalen door wat je niet wilt, maar je leert doelen te stellen en gefocust te blijven op wat werkelijk belangrijk voor je is. Je ontdekt de kracht van je eigen emotionele natuur, die als vanzelf meer ruimte krijgt, waardoor je jezelf vrijer en completer voelt.

uitgeverij Inspiratie

uitgeverij  i n s p i r a t i e  -  
essence college: 
link naar de website van essence

 

ASTRALE ENERGIE:
de stof waarvan dromen zijn gemaakt

'DE ASTRALE WERKELIJKHEID'
 
over het ontwikkelen van bewustzijn in de droomwereld
De stof waarvan dromen zijn gemaakt heeft de neiging op te stijgen; naar een hoger bewustzijn, universele liefde, sublieme ervaringen. Een ballon, die loskomt van de aarde. Het ontwikkelen van bewustzijn in de droomwereld houdt in, dat we zowel in de hogere als de lagere regionen en zelfs in de onderwereld spiritualiteit ontdekken en beleven. Intuïtie, het zesde zintuig, houdt ons op koers.

'De astrale werkelijkheid' levert alles wat je altijd al wilde weten, en helaas ook de dingen die misschien liever niet wilt weten, over jezelf, je relaties en het doel van je leven op aarde. Dit boek richt zich op mensen die zich realiseren, dat bewustzijn kwetsbaar is, dat onze tijd op aarde kort is en dat voor bewustwording concrete stappen nodig zijn. Stappen waarvoor je alle kennis die in je besloten ligt nodig hebt. Het biedt handvatten om te komen tot verandering en groei, zowel op emotioneel als op spiritueel gebied. 

 

 

Lees alvast de inhoudsopgave

en een inkijkje in het eerste hoofdstuk

INHOUD

Hieronder een samenvatting van de inhoud.

1. De stof waarvan dromen zijn gemaakt

Het wonder van slaap en van astraal bewustzijn. Hoe weten we dat we wakker zijn en niet verdwaald in de droom van een ander? Het sublieme in onszelf en in de natuur. Contact met de bezielde wereld en de zuigende invloed van sirenenzang. Het schoonmaken van de zintuigen en het effect van hypnose, narcose, morfine en endorfine: lichaamseigen gelukzaligheid.

2. Oriëntatie in de droomtijd: chakra's en meditatie

De wereld wordt elke dag opnieuw geschapen als we die bezielen met onze aandacht. Een beschrijving van de zeven chakra's als mogelijkheden tot zelfkennis en innerlijke leiding. Intuïtie, het zesde zintuig en het gebruik van telepathische informatie.

3. Houvast in je eigen hart

Door een punt van bewustzijn te maken geven we onszelf een plek in de droomwereld. Vanaf dit punt kunnen we wakker blijven en de plaatjesmachines in werking zien. We maken kennis met de motor achter al ons handelen en met de kracht van ons eigen hart – het spirituele centrum.

4. Het dwarse, creatieve Kind

Als het onze ouders niet is gelukt om het dwarse kind in ons te temmen, zullen we het zelf moeten doen. Het doel is om dwarse energie om te zetten in creativiteit – en om al te gedweeë energie op te stoken naar eigen doelen, eigen wensen, een eigen weg. Leven op het grensvlak van wat we zelf Willen --- wat we van anderen Moeten.

5. De kracht van het woord

Verbeelding is het vermogen om je iets zo levendig voor te stellen dat het echt lijkt. Ook negatief geloof realiseert zich: sommige geloven zijn ziekmakend en levensondermijnend.

6. Affirmaties: inspiratie en bemoediging

Autosuggestie en hypnose; woorden en gedachten in actie. Affirmaties, de kracht van positief denken.

7. Buiten jezelf: zweven en steigeren

Uittreden en buiten jezelf raken: astrale boosheid. Overeten en onvoldaanheid.

8. Doelgerichtheid en astrale energie

Astrale energie kan helpen of hinderen om steviger in ons lijf te zitten en onze doelen te bereiken.

9. Relaties, contact en ontmoeten

Astrale sluiers in contact. Volwassen relaties: intimiteit en autonomie. Gedachten lezen. Relatievelden schoonmaken.

10. Het wezenlijke zelf

Gedachten over wie wij zijn en wat wij hier op aarde komen doen. Contact met wezens, met en zonder lichaam; goeroes, voorouders, geleidegeesten, engelen.

11. Healing – het zesde zintuig in actie

Healing en leven vanuit je hart; leren omgaan met verandering.

Copyright © 2010 Jan de Graaf te Bodegraven.

Alle rechten voorbehouden.

Fragment hoofdstuk 1:

Hoofdstuk 1

De stof waarvan

dromen zijn gemaakt

We are such stuff as dreams are made on;

and our little life is rounded with a sleep.

De tovenaar Prospero in William Shakespeare's toneelstuk 'de Storm' (The Tempest).

De astrale werkelijkheid

'Aster' betekent ster; 'astraal' verwijst naar sterrenlicht, het zachte schijnsel van de sterrenhemel op een maanloze nacht en de dromerige sfeer die dan wordt opgeroepen. Wie dit meemaakt in de natuur, ziet hoe alles in een onwezenlijk licht komt te staan. En merkt ook dat die sfeer een speciaal effect heeft, bijvoorbeeld op hoe dit voelt in het lichaam.

Deze soort astrale energie kent iedereen, niet alleen in de natuur. Ook op een pleintje of in een gebouw kan zo'n speciale sfeer aanwezig zijn, waardoor een wat onwezenlijk, dromerig gevoel ontstaat. Ook in contact met anderen komt dit voor. Iemand die hiervan veel 'om zich heen heeft hangen' zuigt ons gemakkelijk mee in een onwerkelijke, hypnotiserende toestand. Soms vinden we dat leuk, vaak ook niet, het kan unheimisch zijn. Bepaalde astrale ervaringen zoeken we juist op – elke

kunst en cultuuruiting heeft iets betoverends. We kunnen verdiept zijn in een boek, meegesleept worden door een film, verdwijnen in de hallucinerende muziek op een iPod, wegdromen bij van alles eigenlijk. Is dat erg? Nee natuurlijk, we hebben dergelijke verstrooiing net zo nodig als eten en drinken. Maar, 'de stof waarvan dromen zijn gemaakt' kan ons behoorlijk in de weg gaan zitten als het gaat om bewustwording. Droomachtige denkbeelden en gevoelens komen overal tevoorschijn waar helderheid is gewenst. Ze horen bij elkaar.

In dit hoofdstuk kijken we naar de verschillende manieren waarop astrale energie zich manifesteert. Een van de bekendste is wegzakken, concentratieverlies, je ogen niet open kunnen houden of onmogelijk nog langer kunnen luisteren. Op school, tijdens een vergadering of gewoon tijdens een gesprek doet dit fenomeen zich heel vaak voor. Wat gebeurt er dan eigenlijk?

Vertrekken: knikkebollen en gapen

Ook tijdens de lessen intuïtieve ontwikkeling hebben sommige mensen in het begin moeite om zich te concentreren. Ze zakken opeens weg, zitten te knikkebollen of vinden het moeilijk om stil te zitten.

Ontspannen niets doen is voor veel mensen een lastig kunstje. Enerzijds lijkt deze toestand op verveling, je krijgt de neiging om op te staan en iets leukers te gaan doen. Vandaar de onrust. In ons jachtige bestaan is relaxed naar iemand luisteren ongewoon geworden. Het levenstempo is daarvoor te zeer toegenomen. Als we oude films bekijken valt op hoe traag die gesneden zijn.

Maar, ontspannen is wel precies wat we doen als we in bed liggen en de slaap zoeken: zwaar worden, dieper ademen, wegglijden . . . Niet alleen ontspanningsoefeningen zijn slaapverwekkend, het gaat daarnaast ook om een duidelijk psychisch fenomeen: astrale energie. Een soort deken, een hypnotische, slaperige sfeer, die je onweerstaanbaar meezuigt. We vechten tegen de slaap of de verveling. Meestal lukt het om dit af te schudden en weer wakker te worden. Waarom is dit – en wat is ertegen te doen?

Slaap, dromen, dagdromen en hypnose

Elk mens heeft slaap, dromen en dagdromen nodig om af te koppelen en bij te tanken. Kinderen die 'doeken' of op hun duim zuigen zie je voor je ogen vertrekken. Ook volwassenen hebben er een handje van om zomaar weg te dromen. Je kunt gemakkelijk zien of iemand wakker is of ver weg, verdiept in bezigheden of gedachten.

Slaap en mijmerij zijn eerste levensbehoeften, we kunnen niet zonder, net als ademhalen. Slapeloosheid is moordend, iemand uit z'n slaap houden is een van de ergste martelmethodes. Slaap is aantrekkelijk en aanstekelijk. Als iemand in gezelschap gaat gapen is het voor de aanwezigen ontzettend moeilijk om niet mee te doen en een geeuw te onderdrukken. Praten over slaap, zoals hier, kan je hoofd opeens vol watten stoppen, je oogleden worden al zwaar, je voelt het verlangen in je opkomen om weg te glijden. Dit is precies de truc die hypnotiseurs toepassen om de poort naar het astrale droomgebied te openen. De stem van de hypnotiseur gaat met je mee en houdt je bij de les in het astrale gebied van emotionele herinneringen, toestanden, verhalen. 'Hypnos' is Oudgrieks voor 'slaap', de bewustzijnstoestand waarin de goden tot ons spreken …

Bewustzijn: helder voelen, weten, zien, horen, ruiken, proeven

Bewustzijn is precies wat de naam al zegt: bewust aanwezig zijn. Via onze zintuigen nemen we op zo'n moment zowel onze binnenwereld als de buitenwereld helder waar. Wanneer we een meditatietechniek toepassen, maar ook tijdens een wandeling in de natuur of zomaar gewoon op straat kan het gebeuren, dat we opeens helemaal aanwezig zijn. Onze aandacht is even niet in beslag genomen door gedachten of bezigheden.

De bedoeling van bewustwording is om deze helderheid gemakkelijker op te kunnen roepen. Indien nodig of gewenst halen we onszelf uit gepruttel van stemmingen of discussies in ons hoofd en zijn we weer helder, zonder oordeel aanwezig in het hier en nu. Vanuit dit heldere bewustzijn kunnen we de situatie overzien, betere keuzes maken en doelgericht bezig zijn.

Aandacht is hierbij cruciaal. Onze aandacht is meestal in beslag genomen, we raken geboeid door van alles, onze zintuigen zitten verstopt met denkbeelden, weetjes, stemmen, smaken, geuren. We kunnen echter leren om onze aandacht te gebruiken als een lens die het licht van bewustzijn kan focussen.

Waar blijft bewustzijn als we slapen?

In wezen gaat het om een groot mysterie. Waar zijn we, als we slapen of verdiept zijn in gedachten? De meeste mensen zijn echt helemaal weg tijdens de slaap; velen kunnen zich bij het ontwaken alleen vaag herinneren dat ze gedroomd hebben, maar meestal ook dat niet. Helemaal weg – en in de ochtend weer helemaal aanwezig. Of toch niet? Meteen als we wakker worden schiet ons hoofd weer vol gedachten, kriebelen de emoties in ons lijf, voelen we het appel van het dagelijks bestaan. Een groot deel van ons leven speelt zich af op de automatische piloot.

En toch, via bewustwording blijken we ook in onze slaap aanwezig te kunnen zijn en bijvoorbeeld te weten dat we dromen en wat we dromen. We kunnen zelfs leren om in te grijpen als we het in onze dromen een beetje te bont maken. Voor de een is dit vanaf de kindertijd heel gewoon, de ander bereikt deze helderheid pas na een lang proces van vechten tegen de slaap; en de hardnekkige kleverigheid van dromerige, astrale energie.

Bewust en onbewust

Wanneer we sterk polariseren, zoals bij 'bewust' en 'onbewust', ontstaat meteen een lastig te beheersen energieveld. Polariseren is strijden. We raken gevangen in een van de polen en vechten tegen de andere. Immers: als we 'slapen' hebben we weerstand om uit de droom geholpen te worden – en als we wakker willen blijven, vechten we tegen de slaap.

Door onszelf eenzijdig te richten op bewustzijn, ontstaat vanzelf een andere pool van onbewustheid, vol half ingevulde en ongerealiseerde verwachtingen, ideeën en overtuigingen, maar ook vol vage, onheldere, geheimzinnige en soms bedreigende denkbeelden en gevoelens. Twee werelden, twee totaal verschillende landschappen en in het overgangsgebied, op de grens, wemelt het van de ideeën, beelden, verwachtingen en projecties.

Vergelijkbare splitsingen zien we overal: Denken en Voelen, Wetenschap en Poëzie, Man en Vrouw, Eigenbelang en Algemeen belang, Lichaam en Geest, Leven en Dood, Met en Zonder Lichaam, Yang en Yin, Buitenwereld en Binnenwereld, Licht en Donker. En dus ook bij:

Wakker Slaap

Bewust Onbewust

Heldere waarneming Droomwaarneming

Dagbewustzijn Astraal Bewustzijn

Als we deze tegenstellingen invoelen krijgen we zowel een indruk van het contrast, als een inzicht in wat ze gemeen hebben en de manier waarop ze elkaar zouden kunnen vinden. Want, om ons bewustzijn te vergroten kunnen we zowel werken met licht als met donker. We kunnen zowel helder onderscheid maken en dus polariteiten scheppen, als toenadering zoeken en de partijen bij elkaar brengen; de gespletenheid opheffen en het

breukvlak helen. Intuïtieve ontwikkeling gebruikt beide paden.

  

Van dezelfde stof zijn wij als onze dromen

en ons kleine leven wordt besloten met een slaap.